Antikvariska Tjänster

Antikvariska förundersökningar - Antikvariska konsekvensbeskrivningar - Kulturmiljöunderlag - Vård- och underhållsplaner - Antikvariska utlåtanden - Förberedande miljöundersökningar - Antikvariska projekteringar - Projektledning

Utbildning & Kurser

På beställning arrangerar vi kortare utbildningar inom byggnads- och parkvård.

Stenkonservering

Utför besiktningar, åtgärdsprogram och konservering av natursten, keramik, puts- och betong. Förgyllningar och ytbehandlingar utomhus.