Arkivet - inlägg

Vad är Ankdammen?10-03-01

ankdammen-heritage-information

Vad är det här?

Varför ett företag som heter Ankdammen? Ett företagsnamn som kan tyckas som ett skämt eller en ironi. Visst finns det en ironisk baktanke men det finns naturligtvis en allvarlig sida. Jag är övertygad om att det finns ett stort behov av att förbättra kommunikationsprocesserna när det gäller förändringar i vår vardagsmiljö. Oavsätt om det handlar vackra kulturmiljöer med välvårdade byggnader och grönområden, en sliten industribyggnad eller ett tomt och övergivet förortstorg, så är det miljöer som påverkar oss och skapar förutsättningar för vår kultur och vår identitet. Vi lever i ett globalt tidevarv där det lokala blir allt viktigare. Ankdammen tar sikte på det lokala, på värden och kvalitéer i vår närmiljö. Det kan handla om enkel byggnadsvård för att säkerställa att ett område bibehåller sin karaktär och särart. Det kan också vara en plats som förlorat sin identitet och historia och som upplevs diffus och splittrad. Eller varför inte en tynande stadskärna där den lokala handeln upplever ett vikande kundunderlag. I många fall upplevs dessa processer som oundvikliga och förutbestämda men i själva verket är det processer som går att förändra och att påverka. En väg till ett hållbart lokalsamhälle är att vi blir bättre på att ta hand om de miljöer vi redan har. Ankdammen ser inte bara till husens tekniska standard utan också till funktion och utvecklingsmöjligheter.Vi använder oss av samverkan och dialog för att finna nya affärsmodeller. För att förstärka ett varumärke tror vi mer på delaktighet och bildning än på logotyper.