Ankdammen på Facebook

Ankdammen på Facebook är en plats där vi och våra vänner kan presentera och lägger upp intressanta länkar och nyheter om kulturarv, konst, stadsförnyelse, stadspolitik, långsamt varumärkesbyggande och goda berättelser.
 

Ankdammens facebookgrupp...

Är Du intresserad av hur Facebook kan användas i dialogen kring stadsplanering är du välkommen till en annan grupp.
 

Vi som vill diskutera Karlskronas Översiktsplan...