Referenser och erfarenheter

Projektförteckning i urval

Olofströms kommun
Fornebodastuga BM - AFU, AK, PL
Gränums bränneri BM - AFU, UFP
Turisthotellet i Kyrkhult - AFU
Ebbemåla gjuteri BM - AFU, PL, AK
Backstugan i Brokamåla BM -

Sölvesborgs kommun
Valje herrgård BM - AFU, AK, AP, PL, UFP
Stationshuset i Sölvesborg BM - AK
Sölvesborgsslott BM - AK, AP AFU

Karlshamns kommun
Läroverket Vägga (nya skolan) BM- AFU, AK
Skottsbergska gården BM- AFU, AK, AP, PL, UFP, Ö
Strömma bomullsspinneri - AFU, UFP

Ronneby kommun
Backaryds kyrka - AK
Villa Gymnastiken BM - AP, Ö
Karön - färgsättning av flera av villorna.

Karlskrona kommun

Utanför världsarvsområdet
Boråkra herrgård - Ö
Agdatorps herrgård - Ö 
Avelsgårde herrgård - Ö
Augerums herrgård BM - AFU, AK, AP
Marielunds herrgård - AK, AP, Ö
Varmbadhuset BM - AFU, AK AP
Tjurkö stenhuggeri (byggnader) BM - AFU, AK, AP, PL, Ö
Fördjupad översiktsplan Östra skärgården.

Inom världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Medarbetare till världsarvsnomineringen
Kungshuset BM- AFU, AK
Grevagården BM - AFU, AK, PL, UFP, Ö
Nordenskjöldska gården BM- AFU, AK
Amiralitetsklockstapeln SBM - AFU, AK
Högvaktsbyggnaden SBM - AFU, AK
Modell - och Mönstersalsbyggnaden SBM - AFU, AK, Ö
Byggnad 205 SBM - AK
Bildhuggarverkstaden SBM - AFU, AK
Chapmanporten SBM- AFU, AK
Grönagången boställe SBM - AFU, AK, UFP, Ö
Inventariekammare 1 SBM - AFU, AK, Ö
Inventariekammare 2 SBM - AFU
Wasaskjul SBM - AFU, AK
Finska kyrkan SBM - AFU
Hampförrådet SBM - AFU
Sängpersedelförrådet SBM - AFU, AP, Ö
Amiralitetskyrkan SBM - AFU, AP, Ö
Skeppsgossekasernen BM - AFU, AK
Mastkranen BM - AFU, AK, AP, UFP, Ö
Femfingerdockorna - AK
Polhemsdockan - AK, AP
Repslagarebanan BM - AFU, AK, PL, UFP, Ö
Virkesskjul Lindholmen BM - AFU, AK, PL, UFP
Basareholmen SBM - AFU, AK
Kungsholmen befästningssystem, byggnader SBM - AK AP
Drottningskärs kastell SBM - AFU, AK, AP, Ö
Koholmens kruthus SBM - AK
Mjölnarholmens kruthus BM - AK, AFU, UFP
Lyckeby kronokvarn BM - AK
Skärva herrgård BM - AFU, AK, PL, UFP
Stumholmen samtliga äldre byggnader SBM, BM - AFU, AK, AP, PL, UEP

Skåne län
Wittskövle slott BM - AFU
Baptistkappellet Arkelstorp BM - AFU
Kulturmiljöprogram Kristianstad kommun

Västra Götaland
Nääs slott med tillhörande byggnader BM - AFU, PL

antikvarisk förundersökning AFU
antikvarisk kontroll AK
antikvarisk projektering AP
projektledning. PL
Utvecklings- och eller förvaltningplan UFP
Färgundersökningar, putsundersökningar, färgsättning Ö
BM = Byggnadsminne
SBM = Statligt byggnadsminne  

Uppdrag internationellt
Konsult vid förvaltningsplanen för Fredrichort Kiel, Tyskland
Rådgivare till bevarandeplan för Narvas befästningar, Estland
Rådgivare till bevarandeplan för Chatham dockyard, England

Övriga uppdrag
Rådsmedlem i regeringens råd för stadsmiljö (senare Boverkets råd för stadsmiljö) 2003-2008
Medlem och tidigare styrelseledamot av ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
NIMBY-EXPERTS International network
6 år med konst på Godnatt - konstprojekt i samverkan med Statens fastighetsverk
I Karlskrona - Lars Tunbjörk - projekt med KIWI
Cirkus Massimo - internationell cirkusfestival i stadsmiljö. Samarbete med Flatgaroo Produktion