ankdammen-heritage-offentliga rum

Konsultområde OR

Offentliga rum och platsens själ

Berättelser och varumärken

Har ert område eller er ort förlorat sin identitet eller lokalfärg under trycket av ekonomisk eller social förändring? Eller känns det bara lite allmänt trist? En stark lokal identitet kan vara den viktigaste tillgången för uppbyggnad av en besöksnäring.
Låt oss hjälpa till att återskapa och förnya den. Vi identifierar och hjälper er med att återerövra er historia och platskaraktär.
Genom undersökningar, intervjuer, evenemang och workshops skapar vi nya grundförutsättningar för att stärka eller förändra bilden av en ort, by, plats, samhälle, torg, stad, region eller nyupptäck planet.

Utbildningar och fördjupad medborgardialog

Vi behov kan vi planera och genomföra guideutbildningar för såväl besöksnäring som för särskilda evenemang och utställningar. Vi sätter alltid berättandet och historien i främsta rummet. Vi har lång erfarenhet att utbilda varierande yrkesgrupper som taxichaufförer, butikspersonal, kommunanställda och förtroendevalda.
Vi planerar och genomför utbildningar och informationskampanjer i samband med större byggprojekt och exploateringar.
Genom strategisk design och fördjupad medborgardialog kan vi underlätta förståelsen och kunskapen om de faktiska konsekvenserna av en förändring i den fysiska miljön.

NIMBY eller YIMBY

Alla förändringar i den fysiska miljön väcker reaktioner och ibland motstånd från de människor som kommer att påverkas. Begreppet Not in my backyard NIMBY sammanfattar väl vilka problem och ökade kostnader som kan uppstå i planeringsprocessen. I en del fall reaktionen fullt berättigad men ofta stannar en planeringsprocess upp på grund av felaktig eller bristande kommunikation. I Ankdammen kan vi hjälpa till att utveckla och förenkla i dessa processer. Med fördjupad platsdemokrati, undersökningar, kommunikationsplaner och workshop kan vi underlätta i processen. (YIMBY står för Yes in my Backyard)

Uppdatering av det offentliga rummet

Det offentliga rummet skapas i ett samspel mellan en fysisk ram och social interaktion. Det händer ofta att samspelet störs av olika former av hinder och begränsningar. Tillgänglighet till det offentliga rummet är en grundförutsättning för att samspelet skall fungera. Ankdammen arbetar med att identifiera hinder och föreslå åtgärder för ökad tillgänglighet oavsett om det handlar om interaktiv design, nya sociala medier eller vanliga trösklar.

Informationsplaner

Vi utför övergripande kommunikationsplaner för kulturhistoriska miljöer med skyltprogram, trycksaker och hemsidor. Vi har gedigen erfarenhet av information genom mobiltelefon (WAP) sociala medier och interaktiv design.