ankdammen-heritage-konst

Konsultområde KM

Antikvarisk förundersökning

För att ta tillvara en byggnads kvaliteter på bästa sätt vid en renovering eller ändring krävs kännedom om byggnadens förutsättningar. I en antikvarisk förundersökning tar vi fram historiska fakta om byggnaden och byggnadens kulturhistoriska värden definieras och beskrivs. Den antikvariska förundersökningen kan fungera som underlag för projekteringen eller underhållsplan.