Vad är Ankdammen?

    Vi är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom kulturarv och kulturmiljö. - Vi hjälper till att definiera, förädla och utveckla byggnader, kulturhistoriska platser och miljöer för fastighetsförvaltare, besöksnäring och offentlig sektor. Företaget skapades 2009 och har sedan dess utvecklats med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet, park och landskapsvård samt byggnadskonservering. Vi har vårt kontor i världsarvsstaden Karlskrona med verksamhet i huvudsak i södra Sverige. - Våra uppdragsgivare är kommuner, statliga fastighetsförvaltare och församlingar inom Svenska kyrkan. - Genom Stenkonservering Blekinge utför vi konservering av natursten, keramik, puts och betong.

    Om oss

    Vi har en bred kulturhistorisk kompetens inom arkitektur och traditionellt byggande. Vi har specialistkompetens inom parkvård, stenkonservering, puts- och stenhus, miljögifter i byggnader. För närvarande är vi fem medarbetare inom företagen placerade i Karlskrona och Göteborg.

    Kontakta oss här